Specialistmottagningen i JohannebergGynekologi - Urologi - Proktologi
Vi finns för dig som vill ha en bedömning och utredning av symtom och för dig som bara vill ha en hälsoundersökning för att utesluta sjukdom. Om du bestämt dig för att komma hit, tar vi emot dig med korta väntetider och hög integritet. Vi tar emot även på kvällar och lördagar, och erbjuder en personlig och trivsam mottagning i hemliknande miljö. Vi är specialister med spetskompetens inom gynekologi, urologi och proktologi. Du får snabba besked och mycket kan vi åtgärda direkt på mottagningen. Större operationer och laparoskopisk kirurgi gör vi på Carlanderska sjukhemmet.
 
Gynekologen

hanterar de flesta gynekologiska frågeställningarna. Vi utreder och behandlar t.ex. onormala blödningar, flytningar och smärtor i underlivet. Vi erbjuder en fullständig utredning och behandling av urinläckage, framfallsbesvär, underlivsinfektioner och urinvägsinfektioner. Dessutom ger vi preventivmedelsrådgivning, tar cytologprov, prov från livmoderslemhinnan vid misstänkta ultraljudsfynd, och gör undersökningar även om man bara vill ha en kontroll för säkerhets skull.

 
 
 
 
 
Vi tar hand om dig

 
Urologen
är specialist på mannens besvär från urinvägarna, prostata och penis. Vi utreder t.ex. blödningar, infektioner och problem med vattenkastningen. Vi bedömer bl.a. förstorad prostata, förhöjt PSA, impotens, sjukdomar i penis inklusive förhudssjukdomar och peniscancer. Provtagning från prostatan, så kallad prostatabiopsi sker vid förhöjt PSA eller annan misstanke om prostatacancer. Vi utför även manlig sterilisering och omskärelse (ej på barn), cystoskopi och provtagning från urinblåsan, åtgärdar urinrörsförträngning.
Proktologen
är specialist på ändtarmsbesvär. Vi utreder och behandlar t.ex. hemorrojder, sprickor och eksem, blod i avföringen, utesluter eller påvisar cancer i ändtarm och tjocktarm. Vi rektoskoperar, proktoskoperar, sätter gummiligaturer och injicerar hemorrojder.
 
 

 

 

 

 

 

 

DHTML Menu / JavaScript Menu Powered By OpenCube